ონლაინ სასწავლო კურსები

თანამედროვე ცხოვრებაში ინტერნეტი ხდება განათლების მიღების მნიშნვლეოვანი ინსტრუმენტი. სახლიდან გაუსვლელად და სრულიად უფასოდ შესაძლებელია გახდეთ პრესტიჟული უცხოური თუ ადგილობრივი უნივერსიტეტის სტუდენტი. ამისთვის კი საჭიროა მხოლოდ ინტერნეტი, ინგლისური ენის ცოდნა საშუალო დონეზე და რაღა თქმა უნდა სურვილი. განათლების მიღების ეს გზა დაგეხმარებათ დაზოგოთ დრო, ფული, დახვეწოთ ინგლისური და მიიღოთ ცოდნა სასურველი მიმართულებით.

ონლაინ კურსში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ, აცნობოთ თქვენი კურსის ხელმძღვანელს...

  Available courses

  Green Information and Communication Technologies (ICT) Strategies is an online course about using computers and telecommunications in a way that maximizes positive environmental benefit with minimum energy and materials use. This course is adapted from a course developed by Tom Worthington in Australia. If you are interested, you can view a two-part video overview of the First Global Green ICT Course and Understanding Climate Science presented by Tom Worthington.

  This is the introductory course for Python for Beginners.  Please start here if you have no experience coding in Python.  This course is self-paced; you can proceed through the course, but need to complete each unit before moving on to the next unit.

  A course containing just one quiz - 100 questions on 9 different areas of the OCR Level 2 Functional Skills ICT qualification. The questions were designed by a group of students from Our Lady's High School Preston, namely: Declan, Jack, Anna, Hamed, Michael, James, Lewiss, Jordain, Tom and Matt, generously let loose by their teacher Alan O'Donohoe. Feel free to tweak the questions for your own purposes.

  How do you boot up a computer? Hope your answer doesn't have anything to do with laces! Are you familiar with word processors and spreadsheets too? Can you handle them with ease? There's more where those came from! We have an array of quizzes that will help you assess your basic computer skills. You might just learn a few things here and there as well. Boot up and take the challenge with these quizzes!

  კურსი დაფუძნებულია ეფექტური კომუნიკაციისა და მეტყველების უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე. სასწავლო პროგრამა უზრუნველყოფს გრამატიკის ცოდნას და დამოუკიდებლად საუბარს იტალიურ ენაზე კონკრეტულ სიტუაციებში. მიიღებთ საჭირო სიტყვათა მარაგს, დაეუფლებით გრამატიკას, და რაც მთავარია, დროის მოკლე მონაკვეთში ისწავლით საუბარს. გთავაზობთ ენის სწავლას მაღალპროფესიულ დონეზე. ჩვენთან იტალიურ ენას, ისევე როგორც სხვა უცხო ენებს, ასწავლიან არა მოყვარული პედაგოგები, არამედ, გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური, პედაგოგიური გამოცდილების მქონე მასწავლებლები

  ESL Eschool gives students the opportunity to try out courses. This course is our Cambridge English First (formally FCE) Revision Course. You will improve your general English writing and listening communication as well as exam techniques, vocabulary, grammar and skills relevant to the First. What to expect: Expand vocabulary areas suitable for general topics & for the specific exam Work on grammatical accuracy Practise past exam papers: reading, writing & listening Marked Written Task

  College teaching is the bedrock of the undergraduate experience at Oxford. In each term your tutors will arrange a combination of tutorials (one or two students with a tutor) and classes (with your college year group), so that you benefit both from the intensive individual attention of the tutorial and from discussing your ideas with your peers. In the English Faculty, lectures are given by tutors from all colleges which supplement and complement this work, so you have access to the expertise of tutors from the whole University as well as those in your college.

  Course Outlines provide a learning framework for the Cactus Foreign Language Evening Courses. They are designed to provide you with a good idea of what you might cover over a 10-week period, and include typical themes, grammar and vocabulary fields. They are flexible rather than prescriptive, in that our teachers may decide to adapt their learning plans to the specific level, aims and interests of their classes. Use the tabs below to view the relevant French course outline for your level.

  Welcome to Physics 302: Vibrations and Waves. The purpose of this course is to enable you to understand oscillations and wave phenomena in several domains. Much of the course will focus on mechanical waves and systems since the basic laws of mechanics should already be familiar to you. We will discuss general aspects of waves that are common to electromagnetic waves, but will not examine the basic laws allowing electromagnetic waves to exist in classical physics. We will also discuss quantum mechanical waves, again without discussing the fundamental aspects of quantum mechanics underlying a view of the world in which waves are found in unexpected places.  Site announcements

  (No announcements have been posted yet.)