კურსი დაფუძნებულია ეფექტური კომუნიკაციისა და მეტყველების უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე. სასწავლო პროგრამა უზრუნველყოფს გრამატიკის ცოდნას და დამოუკიდებლად საუბარს იტალიურ ენაზე კონკრეტულ სიტუაციებში. მიიღებთ საჭირო სიტყვათა მარაგს, დაეუფლებით გრამატიკას, და რაც მთავარია, დროის მოკლე მონაკვეთში ისწავლით საუბარს. გთავაზობთ ენის სწავლას მაღალპროფესიულ დონეზე. ჩვენთან იტალიურ ენას, ისევე როგორც სხვა უცხო ენებს, ასწავლიან არა მოყვარული პედაგოგები, არამედ, გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური, პედაგოგიური გამოცდილების მქონე მასწავლებლები